Writing | Visual Art

copyright Douglas Buchanan

 

The Dahlia Flute Duo and Douglas Buchanan, piano
Memento Mei - I - Prelude


Memento Mei - II - con fuoco


Memento Mei - III - Soliloquy I


Memento Mei - IV - Canon


Memento Mei - V & VI - Soliloquy II and Postlude